Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępu

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gliwice
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 302330001 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
312244006 Kable przyłączeniowe
324200003 Urządzenia sieciowe
488210009 Serwery sieciowe
486200000 Systemy operacyjne
Numer wyniku 5072188