Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu Korzyści Pracowniczych

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu Korzyści Pracowniczych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 926000007 Usługi sportowe
926100000 Usługi świadczone przez ośrodki sportowe
923300003 Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
Numer wyniku 5072182