Termomodernizacja budynku PSSE poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizację instalacji co i c.w.u. wraz z modernizacją źródła ciepła, wykonanie dostępności dla osób niepełnosprawnych Etap II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Termomodernizacja budynku PSSE poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizację instalacji co i c.w.u. wraz z modernizacją źródła ciepła, wykonanie dostępności dla osób niepełnosprawnych Etap II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Przeworsk
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 393700006 Instalacje wodne
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Numer wyniku 5072170