Doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża realizowane w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża (...)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża realizowane w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy - doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Raciąża (...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Raciąż
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332908 Instalowanie znaków drogowych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5072167