Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rypin
Data publikacji 2023-11-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454421008 Roboty malarskie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5072156