Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla zadań: - Modernizacja kanałowej i napowietrznej sieci ciepłowniczej na preizolowaną

Ciepłownictwo

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla zadań: - Modernizacja kanałowej i napowietrznej sieci ciepłowniczej na preizolowaną
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Elbląg
Data publikacji 2023-11-29
Data składania ofert 11/12/2023, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 713222003 Usługi projektowania rurociągów
Numer przetargu 5072029