Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji śląskie
Data publikacji 2023-10-25
Data składania ofert 29/12/2023, Godzina 10:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713500006 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
713400003 Zintegrowane usługi inżynieryjne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713240005 Usługi mierzenia ilości
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer korekty 4986702