„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gorzów Wielkopolski” w systemie Projektuj i Buduj”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gorzów Wielkopolski” w systemie Projektuj i Buduj”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji lubuskie
Data publikacji 2022-06-28
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
316252005 Systemy przeciwpożarowe
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
325810009 Sprzęt do przesyłu danych
323235008 Urządzenia do nadzoru wideo
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454430004 Roboty elewacyjne
454221002 Stolarka drewniana
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453123103 Ochrona odgromowa
453122009 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452331402 Roboty drogowe
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452133202 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713153002 Usługi opomiarowania dla budownictwa
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712220000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
925200002 Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
Numer wyniku 3949886