Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji zachodniopomorskie
Data publikacji 2022-06-27
Data składania ofert 15/07/2022, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452341203 Roboty w zakresie kolei miejskiej
452333404 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
452333301 Fundamentowanie ulic
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122007 Usuwanie powłoki gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451111009 Roboty w zakresie burzenia
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 3946721