Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji dolnośląskie
Data publikacji 2022-06-27
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452341203 Roboty w zakresie kolei miejskiej
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713000001 Usługi inżynieryjne
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Numer wyniku 3946706