„Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2022-06-24
Data składania ofert 02/08/2022, Godzina 09:15
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452341007 Budowa kolei
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3943801