„Modernizacja zieleńca przy ul. Piastowskiej, ul. Religi i ul. Powstańców Śląskich w Zabrzu – I etap.”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Modernizacja zieleńca przy ul. Piastowskiej, ul. Religi i ul. Powstańców Śląskich w Zabrzu – I etap.”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Zabrze
Data publikacji 2022-06-02
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452625202 Roboty murowe
452625109 Roboty kamieniarskie
452623004 Betonowanie
452332623 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 3903537