„Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Ryki
Data publikacji 2022-05-21
Data składania ofert 27/05/2022
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452324532 Roboty budowlane w zakresie upustów
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 3877484