Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Serokomla
Data publikacji 2022-05-20
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
317000003 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
316000002 Sprzęt i aparatura elektryczna
312000008 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
311000007 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
311211001 Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
322600003 Urządzenia do przesyłu danych
440000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452599006 Modernizacja zakładów
452521267 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324604 Roboty sanitarne
452324305 Roboty w zakresie uzdatniania wody
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
481000009 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Numer wyniku 3877317