Dostawa specjalistycznych odczynników (wzorców) do badań na potrzeby ZCHiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie III

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa specjalistycznych odczynników (wzorców) do badań na potrzeby ZCHiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie III
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji warmińsko-mazurskie
Data publikacji 2022-05-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
336963008 Odczynniki chemiczne
Numer wyniku 3862001