Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i utylizację odpadów medycznych (19/22)

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i utylizację odpadów medycznych (19/22)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji lubelskie
Data publikacji 2022-05-13
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
904000001 Usługi utylizacji nieczystości
Numer wyniku 3858874