Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Woskowice Małe
Data publikacji 2022-05-12
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
425111105 Pompy grzewcze
450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454531008 Roboty renowacyjne
454421008 Roboty malarskie
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453400002 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453171003 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452625006 Roboty murarskie i murowe
452625109 Roboty kamieniarskie
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452612154 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
452152229 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych
451130002 Roboty na placu budowy
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
713550001 Usługi pomiarowe
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
905100005 Usuwanie i obróbka odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 3858223