„Utrzymanie porządku na placach, drogach i terenach będących w zarządzie Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji..."

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utrzymanie porządku na placach, drogach i terenach będących w zarządzie Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji..."
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Bytom
Data publikacji 2022-05-12
Kod CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905100005 Usuwanie i obróbka odpadów
Numer wyniku 3857602