„Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu dr. pow. 4469S ul. Św. Sebastiana w Bestwince wraz z przebudową dojazdów o łącznej dł. 350 mb”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2022-05-12
Data składania ofert 27/05/2022
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 349282000 Ogrodzenia
443221004 Kanały kablowe
450000007 Roboty budowlane
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
452464007 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452211113 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451111009 Roboty w zakresie burzenia
773150001 Usługi w zakresie siewu
772116008 Sadzenie drzew
Numer przetargu 3856974