Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa parkingu na osiedlu Słowackiego w Brzeszczach"

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa parkingu na osiedlu Słowackiego w Brzeszczach"
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Brzeszcze
Data publikacji 2022-05-12
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
773141005 Usługi w zakresie trawników
772116008 Sadzenie drzew
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 3856485