Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu - I etap

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu - I etap
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Olkusz
Data publikacji 2022-05-05
Kod CPV 349221007 Oznakowanie drogowe
443221004 Kanały kablowe
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3842256