Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Nowa Dęba
Data publikacji 2022-05-04
Kod CPV 453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3839916