Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji podkarpackie
Data publikacji 2022-05-04
Data składania ofert 11/05/2022, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 325700009 Urządzenia łączności
349221007 Oznakowanie drogowe
444234005 Znaki i podobne elementy
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 3838486