Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km - etap II (dobudowa drugiej jezdni)
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji podkarpackie
Data publikacji 2022-05-04
Data składania ofert 08/06/2022, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 325700009 Urządzenia łączności
349221007 Oznakowanie drogowe
444234005 Znaki i podobne elementy
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713300000 Różne usługi inżynieryjne
713320004 Geotechniczne usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 3838457