Dostawa znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w roku 2022

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w roku 2022
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2022-04-28
Kod CPV 349922009 Znaki drogowe
349284600 Słupki drogowe
349284507 Pachołki
Numer wyniku 3831278