Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Krosno
Data publikacji 2022-04-26
Kod CPV 433250007 Wyposażenie parków i placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452625109 Roboty kamieniarskie
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452613203 Kładzenie rynien
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452611005 Wykonywanie konstrukcji dachowych
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451123008 Rekultywacja gleby
773000003 Usługi ogrodnicze
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 3826817