Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową placu zabaw na os. Lesisko, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową placu zabaw na os. Lesisko, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2022-01-19
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127239 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451123307 Rekultywacja terenu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 3662206