Wykonanie usługi nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracowanych produktów geoprzestrzen

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie usługi nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracowanych produktów geoprzestrzen
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-11-29
Kod CPV 713550001 Usługi pomiarowe
713551002 Usługi fotogrametryczne
723000008 Usługi w zakresie danych
799612000 Usługi fotografii lotniczej
Numer wyniku 3561959