usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON

Usługi drukarskie, wydawnicze, projektowania graficznego i powiązane, w tym dostawy - Druki i produkty podobne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-11-29
Kod CPV 224710002 Instrukcje komputerowe
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
722620009 Usługi rozbudowy oprogramowania
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Numer wyniku 3559953