Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2714E objęta zakresem zadania pn.: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2714E objęta zakresem zadania pn.: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łowicz
Data publikacji 2021-08-04
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 3352724