Wykonanie robót budowlanych przebudowy rampy i wejścia do budynku biurowego od strony południowej w budynku przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych przebudowy rampy i wejścia do budynku biurowego od strony południowej w budynku przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-08-04
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 3352199