COŚ - Przebudowa układu płukania i odzysku piasku i skratek oraz budowa punktu przyjmowania odpadów wraz z doprowadzeniem wody technologicznej - etap I.

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł COŚ - Przebudowa układu płukania i odzysku piasku i skratek oraz budowa punktu przyjmowania odpadów wraz z doprowadzeniem wody technologicznej - etap I.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2021-08-04
Data składania ofert 25/08/2021, Godzina 07:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 3350947