Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 116095G (ul. Konarskiego) w Słupsku
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Słupsk
Data publikacji 2021-07-23
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 3335095