Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Knurów
Data publikacji 2021-07-23
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 3334767