„Modernizacja systemu parametrów bezpieczeństwa w wyrobiskach dołowych - rejon Kaplicy św. Kingi”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Modernizacja systemu parametrów bezpieczeństwa w wyrobiskach dołowych - rejon Kaplicy św. Kingi”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wieliczka
Data publikacji 2021-07-23
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
511100006 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
Numer wyniku 3334374