Wykonanie robót budowlanych na odcinku Padew – Mielec wraz z budową wiaduktu drogowego w km 289,400 w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych na odcinku Padew – Mielec wraz z budową wiaduktu drogowego w km 289,400 w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-07-23
Data składania ofert 09/08/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452341007 Budowa kolei
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452323304 Wznoszenie masztów antenowych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer przetargu 3333402