Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 r.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 r.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-07-23
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
723210001 Usługi o wartości dodanej bazy danych
722210000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
730000002 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
732200000 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
793000007 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
Numer wyniku 3333350