Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Chełm
Data publikacji 2021-07-23
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906110003 Usługi sprzątania ulic
Numer wyniku 3333300