Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021–2025 w podziale na części

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - Odśnieżanie

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021–2025 w podziale na części
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2021-07-23
Data składania ofert 24/08/2021, Godzina 07:30
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 455000002 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452331402 Roboty drogowe
452331309 Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
502300006 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
502320000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
502322002 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
717000005 Usługi nadzoru i kontroli
716314808 Usługi kontroli dróg
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
772115007 Usługi pielęgnacji drzew
772114006 Usługi wycinania drzew
797150009 Usługi patrolowe
900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
Numer przetargu 3333248