Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów

Ciepłownictwo

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Białaczów
Data publikacji 2021-07-23
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
393700006 Instalacje wodne
425111105 Pompy grzewcze
446212207 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311100 Instalowanie kotłów
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
452625202 Roboty murowe
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
505312008 Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
715000003 Usługi związane z budownictwem
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 3333087