SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA PN. „ANALIZA DANYCH POZYSKANYCH Z RAPORTÓW KOŃCOWYCH Z PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI INDYWIDULANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, KTÓRYCH OPRACOWANIE DOFINANSOWANO W RAMACH MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA MIWOP MAZOWSZE 2020”

Ciepłownictwo

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA PN. „ANALIZA DANYCH POZYSKANYCH Z RAPORTÓW KOŃCOWYCH Z PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI INDYWIDULANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, KTÓRYCH OPRACOWANIE DOFINANSOWANO W RAMACH MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA MIWOP MAZOWSZE 2020”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2021-07-22
Data składania ofert 30/07/2021, Godzina 00:00
Kod CPV 713143005 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
794000008 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
Numer przetargu 3331395