Kompleksowe wykonanie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie – Bzie” budynku łaźni górniczej z lampiarnią, cechownią oraz obiektu bramy głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kompleksowe wykonanie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie – Bzie” budynku łaźni górniczej z lampiarnią, cechownią oraz obiektu bramy głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Jastrzębie-Zdrój
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454420007 Nakładanie powierzchni kryjących
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454320004 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
454310007 Kładzenie płytek
454311008 Kładzenie terakoty
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211500 Instalowanie stolarki niemetalowej
454211304 Instalowanie drzwi i okien
454211108 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112505 Badanie gruntu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
713000001 Usługi inżynieryjne
713212006 Usługi projektowania systemów grzewczych
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712230007 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Numer wyniku 3321652