Wyłonienie generalnego wykonawcy dla realizacji projektu „Nowe Źródło nowy Wirek” oraz świadczenia umowy serwisowej dla agregatów kogeneracyjnych

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie generalnego wykonawcy dla realizacji projektu „Nowe Źródło nowy Wirek” oraz świadczenia umowy serwisowej dla agregatów kogeneracyjnych
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Ruda Śląska
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 05/08/2021, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 311212002 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
429610000 System sterowania i kontroli
421640006 Układy pomocnicze do kotłów grzewczych
421610005 Kotły grzewcze wody gorącej
446220006 Układy odzyskiwania ciepła
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452510001 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
452512003 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
452512508 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452321405 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452232008 Roboty konstrukcyjne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
505323006 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
512100007 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
511100006 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
717000005 Usługi nadzoru i kontroli
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer przetargu 3321644