Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie czystości na jezdni i chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Kętrzyn
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 773141005 Usługi w zakresie trawników
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 3321625