Roboty budowlane w budynkach przy ul. R. Traugutta 68, ul. R. Traugutta 85-87, ul. R. Traugutta 109 we Wrocławiu

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane w budynkach przy ul. R. Traugutta 68, ul. R. Traugutta 85-87, ul. R. Traugutta 109 we Wrocławiu
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 18/08/2021, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452625006 Roboty murarskie i murowe
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu 3321589