Wykonanie kompletnej wystawy stałej dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie kompletnej wystawy stałej dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
315000001 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
324170009 Sieci multimedialne
323220006 Urządzenia multimedialne
391500008 Różne meble i wyposażenie
391540006 Sprzęt wystawowy
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454420007 Nakładanie powierzchni kryjących
454421008 Roboty malarskie
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
722127800 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
722125200 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
799500008 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
799560000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
799310009 Usługi dekoracji wnętrz
923100007 Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu
923120001 Usługi artystyczne
921100005 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
Numer wyniku 3321581