RDW w Hrubieszowie. Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegającej na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – granica państw

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł RDW w Hrubieszowie. Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegającej na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Dołhobyczów – granica państw
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Hrubieszów
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 441320004 Elementy przepustów
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 3321552