ZP/6/2021 – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ZP/6/2021 – Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2021-07-16
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer wyniku 3321531