Regionalne projekty wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) – część 1, część 2.

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Regionalne projekty wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) – część 1, część 2.
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2021-07-16
Kod CPV 351200001 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
519000001 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
722270002 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
Numer wyniku 3321527