„Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”

Roboty budowlane

Zaloguj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa–Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej”
Zamawiający Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2021-07-16
Data składania ofert 23/07/2021, Godzina 07:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454531008 Roboty renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452331608 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112505 Badanie gruntu
773000003 Usługi ogrodnicze
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer przetargu 3321480